Informacja o sklepie

AGEP Sp. z o.o.
Polska

Dyrektor Operacyjny:

Aleksander Pindór
olek@agep.pl
tel: +48 663-733-525

Dyrektor ds. Rozwoju i Wdrożeń:

Tomasz Gawron
tomek@agep.pl
+48 796 855 019

Rozliczenia i Finanse:

Elżbieta Zając
ela@agep.pl
+48 695-163-867


Projekty:

Marcin Bebłot
marcin@agep.pl

Daniel Orłowski
daniel@agep.pl


Dane do faktur

Agep Sp. z o.o.
ul. Kasztanowa 61
42-165 Lipie
NIP: 574-207-26-12
REGON 388413388

Rachunki bankowe:
PLN: 86 1020 1664 0000 3902 0642 3844
EUR: 40 1020 1664 0000 3202 0642 3851


Zakład Produkcyjny
AGEP Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 73B
42-130 Wręczyca Wielka

Kontakt z nami

opcjonalne